รอง รมต. ต่างประเทศลาว เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซี่ยน ประเทศเวียดนาม

0
265
ASEAN Foreign Ministers’ retreat
ASEAN Foreign Ministers’ retreat

ในระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2020 ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ท่านทองผ่าน สะหวันเพ็ด รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ของ สปป. ลาว ได้นำคณะผู้แทนลาว เข้าร่วมการประชุมเข้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials’ Meeting-SOM), การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนสมัยพิเศษ (Special ASEAN Senior Officials’ Meeting-Special SOM), การประชุมหน่วยงานประสานงานอาเซียน ครั้งที่ 9 (9th Meeting of the ASEAN Coordinating Council Working Group-ACCWG) ​เพื่อเตรียมการให้ประเทศติมอร์-เลสเต เจ้าเป็นสมาชิกอาเซียน และกองประชุมปรึกษาหารือร่วม (Joint Consultative Meeting-JCM).

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2020 ซึ่งได้ให้ความสำคัญต่อความคืบหน้าในการจัดตั้งกิจกรรมการเป็นประธานอาเซียนของประเทศเวียดนามในปี 2020 เป็นต้น การขยายข้อตกลงจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ในเดือนมกราคมที่เมืองย่าจ่าง ที่ผ่านมา ที่ได้เห็นดีในการดำเนินการทบทวนแผนระยะกลาง แผนแม่บทประชาคมอาเซียน 2025 ทั้ง 3 เส้าค้ำ เพื่อสามารถให้การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 37 ที่จะมาถึงได้พิจารณารับรอง โดยได้มอบหมายให้กองเลขาอาเซียน ไปร่างเอกสารกำหนดหน้างาน (Scoping paper) เกี่ยวกับการทบทวนกฎบัตรอาเซียนเพื่อนำเสนอต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน พิจารณา และได้มอบหมายให้กองเลขาอาเซียน ไปรวบรวมระเบียบการที่ผ่านมา รวมทั้งกฎหมายภายในของบรรดาประเทศอาเซียน เกี่ยวกับการใช้ธงอาเซียน และการเปิดช่องทางอาเซียนใหม่ (ASEAN Lanes) ที่อยู่ตามสนามบิน และด่านชายแดนสากลต่างๆ เพื่อเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน จะได้พิจาณาต่อไป

พร้อมกันนี้ ทางกองประชุม ยังได้มอบหมายให้กองเลขาอาเซียนพิจาณาการขอเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาไมตรีจิต และการร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ TAC ของคิวบา, สหรัฐอาหรับเอมิเรต, เบรารุส, โคลัมเบีย และเวเนซูเอล่า เพื่อนำเสนอผ่านคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน หรือ CPR เพื่อนำเสนอต่อเจ้าหน้าที่อาวุโส และรัฐมนตรีอาเซียน พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ กองประชุมยังได้ปรึกษาหารือความร่วมมือร่วมกันระหว่างอาเซียน และคู่เจรจาพิเศษ กองประชุมได้ให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพ ก็คือผลสำเร็จของกองประชุมสมัยพิเศษรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิท 19 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ที่ผ่านมา และได้เห็นด้วยที่จะมอบให้ประเทศเวียดนาม ในนามประเทศอาเซียน และฟิลิปปินส์ ในนามประเทศประสานงานอาเซียน-จีน เพื่อประสานงานกับฝ่ายจีน ก็คือประเทศอาเซียนอื่นๆ ถึงความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิท-19 ในโอกาสกองประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ที่จะมาถึงในเดือนเมษายน 2020 อยู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม และ ได้มีการแจ้งเลื่อนกองประชุมสมัยพิเศษอาเซียน-อเมริกา ที่มีแ่ผนจะจัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2020 อยู่ลาสเวกัส รัฐเนวาด้า อันเนื่องมาจากแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิท-19.

ในตอนบ่ายของวันเดียวกัน คณะผู้แทนลาว ก็ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน สมัยพิเศษ ซึ่งได้มีการระดมความคิดในเบื้องต้น ในการร่างวิสัยทัศน์อาเซียน หลังปี 2025 ในการนี้ ได้มีการลงลึกว่า วิสัยทัศน์นี้ จะมีระยะเวลากี่ปี องค์ประกอบหลักมีอะไรบ้าง และกำหนดตารางเวลาร่างวิสัยทัศน์ดังกล่าวมีแนวทางอย่างไร เพื่อให้สำเร็จตามแผนที่กำหนด และสุดท้าย ได้มอบหมายให้กองเลขาอาเซียน ไปรวบรวมความคิดเห็นต่างๆ ของกองประชุม เพื่อนำไปปรึกษาหารือกันในการประชุมครั้งต่อไป

ในวันที่ 5 มีนาคม 2020 ท่านทองผ่าน สะหวันเพ็ด พร้อมด้วยคณะ ก็ได้เข้าร่วมกองประชุมหน่วยงานสภาประสานงานอาเซียน เพื่อเตรียมเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ของประเทศติมอร์-เลสเต ครั้งที่ 9 ซึ่งได้ปรึกษาหารือร่างบทรายงานผลการไปเยือน และพบปะ ทำงานอยู่ที่ประเทศติมอร์-เลสเต ของคณะหน่วยงานรวบรวมข้อมูลเสาค้ำประชาคมการเมือง-ความมั่นคง ในเดือนกันยายน 2019 ที่ผ่านมา รวมทั้งได้เห็นดีต่อร่างบรรดากิจกรรมขีดความสามารถภายใต้เสาค้ำการเมือง-ความมั่นคง เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวของของประเทศติมอร์-เลสเต เข้าร่วม พร้อมนี้ กองประชุมยังได้ทราบความคืบหน้าในการเตรียมไปเยือน และพบปะ-ทำงานกั้บแขนงการที่เกี่ยวของกับประเทศติมอร์-เลสเต สำหรัรบคณะหน่วยงานรวบรวมข้อมูลเสาค้ำประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเสาค้ำประชาคมวัฒนธรรม-สังคมอาเซียน ในเดือนพฤษภาคม 2020 ที่จะมาถึง และหลังจากคณะหน่วยงานรวมบรมของทั้ง 3 เสาค้ำประชาคมอาเซียนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่อาวุโสจะปรึกษาหารือกัน และจะพร้อมกันร่างแผนชี้นำ (Road map) ในการรับเอาประเทศติมอร์-เลสเต เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนต่อไป

ในวันที่ 6 มีนาคม 2020 ทางคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วม ซึ่งได้มีการเตรียมข้อมูลรายละเอียด พลาธิการ และพิธีการ ให้แก่กองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 36 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะมีขึ้นในวันที่ 8-9 เมษายน 2020 อยู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม พร้อมกันนี้ กองประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการทบทวนคืนกลางสมัยทั้ง 3 เสาค้ำประชาคมอาเซียน จนถึงปี 2025 และการจะเริ่มต้นขบวนการร่างวิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลังปี 2025 อีกด้วย

อ้างอิง: http://bit.ly/2Twtk44 เครดิตรูปภาพ: www.asean2020.vn