รมต. ต่างประเทศลาว ให้การต้อนรับทูตไทย ประจำ สปป. ลาว คนใหม่

127
ท่านดำรง ใคร่ครวญ และ ท่านสะเหลิมไซ กมมะสิด
ท่านดำรง ใคร่ครวญ และ ท่านสะเหลิมไซ กมมะสิด

ในตอนเช้าวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2020 ที่กระทรวงการต่างประเทศ ท่านสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แห่ง สปป. ลาว ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่าน ดำรง ใคร่ครวญ เอกอัคราชทูต วิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งราชอาณาจักรไทย ประจำ สปป. ลาว คนใหม่ ในโอกานที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ สปป. ลาว

ในโอกาสนี้ ท่านรัฐมตรี สะเหลิมไซ กมมะสิด ได้แสดงความยินดีต้อนรับ และชื่นชมต่อท่านเอกอัคราชทูต ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งการทูตอยู่ สปป. ลาว พร้อมทั้งให้เกียรติอย่างสูง ต่อสายสัมพันธ์ มิตรภาพ ความสามัคคี และการร่วมมือ ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ดี มาแต่โบราณกาล ระหว่างสองประเทศ ซึ่งเห็นได้จากมีการแลกเปลี่ยนไปมาหาสู่กันระหว่างผู้นำระดับสูงของสองประเทศ และการเข้าร่วมการประชุมที่สำคัญต่างๆ อย่างเป็นปกติ พิเศษในปีนี้ ทั้งสองประเทศก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตลาว-ไทย ให้มีความสำคัญ และการร่วมมือที่ดีในปัจจุบัน

ท่านดำรง ใคร่ครวญ และ ท่านสะเหลิมไซ กมมะสิด
ท่านดำรง ใคร่ครวญ และ ท่านสะเหลิมไซ กมมะสิด

พร้อมกันนี้ ท่านรัฐมนตรียังได้แสดงความขอบใจมายังรัฐบาล และประชาชนไทย ที่ได้ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือแก่ สปป. ลาว ในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในส่วนงานโยธาธิการ การศึกษา สาธารณะสุข กสิกรรม และอื่นๆ พร้อมกันนั้น ก็ช่วยสนับสนุนการส่งเสริมการค้า และการลงทุน ระหว่างสองประเทศ ให้เพิ่มขึ้นในด้านปริมาณ และคุณภาพ เพื่อผลประโยชน์รวมของสองประเทศ ในตอนท้าย ท่านรัฐมนตรีก็ได้อวยพรให้ท่านเอกอัคราชทูต จงประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านการทูต และแสดงความเชื่อมั่นว่า ท่านเอกอัคราชทูตจะสานงานต่อ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศ และประชาชน 2 ชาติลาวไทย ให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป

ในโอกาสเดียวกัน ท่านเอกอัคราชทูต ดำรง ใคร่ครวญ ก็ได้แสดงความขอบใจ มายังรัฐบาลก็คือ กระทรวงการต่างประเทศของ สปป. ลาว ที่ได้ให้การต้อนรับอันอบอุ่น และพร้อมจะทำหน้าที่สุดความสามารถ ในระยะการปฏิบัติงานการทูตอยู่ สปป. ลาวในครั้งนี้้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ลาว-ไทย ให้มีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทั้งสองประเทศ

อ้างอิง: http://bit.ly/3crA62u