กระทรวง สธ. ยืนยัน สปป.ลาว ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ COVID-19

0
189
Covid-19
Covid-19

กระทรวงสาธารณะสุข (สปป. ลาว) ได้ออกมาแจ้งข่าวเพื่อแสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อประชาชนลาว เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 ที่กระทวงสาธารณะสุข ท่าน ดร. พูทอน เมืองปาก รองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณะสุข และท่าน สะหวันคอน ราชมนตรี รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว (ถวท.) ได้ออกมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

“ข้าพเจ้า ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เฉพาะอยู่ สป. จีน มีทีท่าว่าลดลง โดยรวมแล้ว สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ซึ่งตัวเลขล่าสุด ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวมทั้งหมด 78,064 ราย, ติดเชื้อรายใหม่ 460 คน เสียชีวิตตัวเลขถึงปัจจุบัน 2,715 ราย ลดลงจากที่ผ่านมา ตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละชั่วโมง โดยเฉพาะปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งพวกเราต้องได้เอาใจใส่ ได้แก่ที่สาธารณะรัฐเกาหลี กรณีการติดเชื้อที่เมืองแดกู มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการแพร่ระบาดออกเป็นวงกว้าง จนถึงปัจจุบัน ข้อมูลล่าสุดมีถึง 977 ราย เสียชีวิตแล้ว 10 ราย นอกจากนั้น ในเขตยุโรป เช่นประเทศอิตาลี มียอดการติดเชื้อถึง 322 ราย เสียชีวิต 10 ราย โดยรวมแล้ว โรคได้แพร่ขยายนอกจากอยู่ใน สป. จีนแล้ว ยังขยายไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลกอีก รวมกว่า 37 ประเทศ

ฉนั้น ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของพรรค และรัฐบาลของ สปป. ลาว แม้ว่าจะยังไม่มีกรณีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว แต่มีกรณีเข้าข่ายต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อทั้งหมด 43 ราย และได้ตรวจสอบแล้วทั้งหมดว่าไม่พบเชื้อแต่อย่างใด ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า พวกเรายังไม่พบเชื้อไวรัส COVID-19 อยู่ใน สปป. ลาว และด้วยสภาพการณ์ดังกล่าว เราก็ได้เอาใจใส่ติดตาม เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด แม้ สปป. ลาว จะไม่มีผู้ติดเชื้อก็ตาม แต่ทางกระทรวงสาธารณะสุข ก็ได้เอาใจใส่ ติดตามอย่างเคร่งครัดที่สุด โดยมีมาตรการเข้มงวด ในการเฝ้าระวัง ซึ่งได้เสนอให้ประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส ก่อนที่จะเดินทางเข้ามา สปป. ลาว จะให้มีการตรวจเช็ค สแกน ตรวจอุณหภูมิให้ปฏิบัติอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสากล ดังนั้น ด้วยความเอาใจใส่ และพยามยามมาจนถึงปัจจุบัน ยืนยันว่า สปป. ลาว ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19″

นอกจากนั้น พวกเรายังได้ทำหนังสือแจ้งการของคณะเฉพาะกิจ ถึงโรงงานต่างๆ เขตการลงทุนใหญ่แต่ละแห่ง ที่มีแรงงานจาก สป. จีน แจ้งการให้เอาใจใส่ติดตามอุณหภูมิของพนักงาน คนงานของตนเอง จัดเตรียมเครื่องอุปกรณ์วิเคราะห์หาเชื้่อให้แขวงที่มีผู้เดินทางที่มีการระบาดรุนแรง (ไว้ได้ใช้) โฆษณาเผยแพร่ให้ประชาชน รับรู้ถึงความอันตราย วิธีป้องกันตนเอง และมาตรการต่างๆ ให้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่อจะได้ป้องกันตนเองได้ สำหรับบริษัทท่องเที่ยว และสายการบิน ได้ออกแจ้งการให้เลื่อนเที่ยวบิน ที่มีการเดินทางไปยังเขตที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในระยะนี้

อ้างอิง: http://www.micat.gov.la/index.php/news