รวมรายชื่อหน่วยงานรัฐบาล สปป. ลาว

0
150
ทำเนียบประธานประเทศ สปป. ลาว
ทำเนียบประธานประเทศ สปป. ลาว นครหลวงเวียงจันทน์

สาธารณะรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว มีลักษณะการปกครอง คล้ายคลึงกับประเทศไทย มีกระทรวง หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่มีชื่อเรียกคล้ายกับประเทศไทยเช่นกัน แต่ก็มีความตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ปัจจุบัน หน่วยงานรัฐบาลแห่ง สปป. ลาว มีจำนวนกระทรวงทั้งสิ้น 18 กระทรวง และองค์การเทียบเท่ากระทรวง จำนวน 3 แห่ง ทั้งนี้ ข้อมูลที่รวบรวมมาได้นี้ ยังไม่มีความสมบูรณ์ เพราะหน่วยงานบางแห่งเว็บไซต์ มีการปรับปรุง หรืออยู่ในระหว่างการพัฒนา หรือบางแห่ง ยังไม่มีเว็บไซต์ ซึ่งทีมงานเรา จะได้ทำการติดตาม และปรับปรุงให้ทันสมัยต่อไป

 1. กระทรวง แถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว (ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ) Ministry of Information, Culture and Tourism.
 2. กระทรวง แผนการ และการลงทุน (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ) Ministry of Planing and Investment.
 3. กระทรวง แรงงาน และสวัสดิการสังคม (ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດິການສັງຄົມ) Ministry of Labour and Social Welfare.
 4. กระทรวง โยธาธิการ และ ขนส่ง (ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ) Ministry of Public Works and Transport.
 5. กระทรวง ไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร (ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ) Ministry of Post and Telecommunications.
 6. กระทรวง กสิกรรม และป่าไม้ (ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້) Ministry of Agriculture and Forestry.
 7. กระทรวง การเงิน (ภาษาลาวเรียกว่า “กระทรวงการเงิน – ກະຊວງການເງິນ) Minister of Finance.
 8. กระทรวง การต่างประเทศ (ภาษาลาวเรียกเหมือนไทย “กระทรวงการต่างประเทศ – ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ) Ministry of Foreign Affairs.
 9. กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ) Ministry of Natural Resources and Environment.
 10. กระทรวง ป้องกันความสงบ (ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ) Ministry of Public Security.
 11. กระทรวง ป้องกันประเทศ (ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ) Ministry of National Defence.
 12. กระทรวง พลังงาน และบ่อแร่ (ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່) Ministry of Energy and Mine.
 13. กระทรวง ภายใน (ກະຊວງພາຍໃນ) Ministry of Home Affairs.
 14. กระทรวง ยุติธรรม (ກະຊວງຍຸຕິທຳ) Ministry of Justice.
  1. จดหมายเหตุทางรัฐการ กระทรวงยุติธรรม (ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກະຊວງຍຸຕິທຳ) Lao official gazette, Ministry of justice.
 15. กระทรวง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ) Ministry of Science and Technology.
 16. กระทรวง ศึกษาธิการ และกีฬา (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ) Ministry of Education and Sports.
 17. กระทรวง สาธารณสุข (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ) Ministry of Health.
 18. กระทรวง อุตสาหกรรม และการค้า (ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ) Ministry of Industry and Commerce.
  1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้า ของ สปป. ลาว (ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ) Lao PDR Trade portal.
  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทางด้านการค้า ด้านบริการ (ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທາງດ້ານການຄ້າ ດ້ານບໍລິການ) Lao Services Portal
 1. สภาแห่งชาติลาว (ສະພາແຫ່ງຊາດ) The national assembly of the Lao prople’s democratic republic.
 2. ธนาคารแห่ง สปป. ลาว (ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ) Bank of the Lao PDR.
 3. ห้องว่าการรัฐบาล (ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ) Prime Minister’s Office.
 4. องค์การตรวจสอบแห่งรัฐ (ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ) State Audit Organization.
 5. กรมแผนที่แห่งชาติ (ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ) National Geographic Department.
 6. ศาลประชาชนสูงสุด (ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ) The prople’s supreme court of the Lao People’s democratic republic.
 7. ศูนย์กลางชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว (ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ) Lao People’s Revolutionary Youth Union.