หน่วยงานรัฐ สปป. ลาว

 1. กระทรวง แถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว (ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ) Ministry of Information, Culture and Tourism.
 2. กระทรวง แผนการ และการลงทุน (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ) Ministry of Planing and Investment.
 3. กระทรวง แรงงาน และสวัสดิการสังคม (ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດິການສັງຄົມ) Ministry of Labour and Social Welfare.
 4. กระทรวง โยธาธิการ และ ขนส่ง (ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ) Ministry of Public Works and Transport.
 5. กระทรวง ไปรษณีย์ โทรคมนาคม และการสื่อสาร (ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ) Ministry of Post and Telecommunications.
 6. กระทรวง กสิกรรม และป่าไม้ (ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້) Ministry of Agriculture and Forestry.
 7. กระทรวง การเงิน (ภาษาลาวเรียกว่า “กระทรวงการเงิน – ກະຊວງການເງິນ) Minister of Finance.
 8. กระทรวง การต่างประเทศ (ภาษาลาวเรียกเหมือนไทย “กระทรวงการต่างประเทศ – ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ) Ministry of Foreign Affairs.
 9. กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ) Ministry of Natural Resources and Environment.
 10. กระทรวง ป้องกันความสงบ (ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ) Ministry of Public Security.
 11. กระทรวง ป้องกันประเทศ (ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ) Ministry of National Defence.
 12. กระทรวง พลังงาน และบ่อแร่ (ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່) Ministry of Energy and Mine.
 13. กระทรวง ภายใน (ກະຊວງພາຍໃນ) Ministry of Home Affairs.
 14. กระทรวง ยุติธรรม (ກະຊວງຍຸຕິທຳ) Ministry of Justice.
 15. กระทรวง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ) Ministry of Science and Technology.
 16. กระทรวง ศึกษาธิการ และกีฬา (ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ) Ministry of Education and Sports.
 17. กระทรวง สาธารณสุข (ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ) Ministry of Health.
 18. กระทรวง อุตสาหกรรม และการค้า (ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ) Ministry of Industry and Commerce.
 19. ธนาคารแห่ง สปป. ลาว (ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ) Bank of the Lao PDR.
 20. ห้องว่าการรัฐบาล (ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ) Prime Minister’s Office.
 21. องค์การตรวจตรารัฐบาล (ອົງການກວດກາລັດຖະບານ) Government Inspection Authority.