คณะรัฐบาล สปป. ลาว สมัยที่ 8

0
108
สภาแห่งชาติลาว
สภาแห่งชาติลาว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาว เป็นองค์กรชี้นำประเทศ ซึ่งพรรคนี้เริ่มมีอำนาจสูงสุด ตั้งแต่ลาวเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยมเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2518 ประธานประเทศ (ประธานาธิบดี) ของ สปป. ลาวคนปัจจุบัน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี คือ บุนยัง วอละจิด (ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่ คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอีกตำแหน่งหนึ่ง) ส่วนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือนายทองลุน สีสุลิด และคณะรัฐบาลยุคปัจจุบัน (2016-2021) เป็นคณะรัฐบาลชุดที่ 8

ท่าน ทองลุน สีสุลิด
นายกรัฐมนตรี

BoTruong2_1

ท่าน บุนทอง จิดมะนี
รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าองค์การตรวจตรารัฐบาล