ต้นคริสติน่าเป็นไม้พุ่มขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 2-5 เมตร เป็นพืชที่ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง สามารถเติบโตในดินธรรมดาได้ดี และสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการเสียบยอดหรือเพาะเมล็ด เป็นพืชปลูกเลี้ยงง่าย ชอบดินร่วนระบายน้ำดี มีแสงแดดครึ่งวัน หรือตลอดวัน ต้นคริสติน่าบางชนิดสามารถเติบโตในที่มีน้ำท่วม ดินแฉะขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง ลำต้นของคริสติน่าพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตัวของมันเอง สูงขึ้นตรงได้เอง ไม่จำเป็นต้องช่วยค้ำลำต้นเท่าไหร่

ลำต้นต้นคริสติน่าสีน้ำตาลอ่อน ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ กิ่งอ่อนเป็น
เหลี่ยม ใบอ่อนสีแดงเป็นมัน ช่อดอกเป็นช่อกระจุกออกที่ปลายยอด ดอกสีขาว ออกดอกในเดือนมกราคมถึง
มีนาคม รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ เกสรตัวผู้จำนวนมาก ผลยาวรีสีแดงคล้ายชมพู่ ยาว 2 เซนติเมตร ใบต้นคริสติน่าเป็นอ่อนสีแดงเป็นมัน ช่อดอกเป็นช่อกระจุกออกที่ปลายยอด ดอกต้นคริสติน่ามีสีขาว ออกดอกในเดือนมกราคมถึงมีนาคม รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ เกสรตัวผู้จำนวนมาก ผลยาวรี
สีแดงคล้ายชมพู่ ยาว 2 เซนติเมตร

ต้นคริสติน่าเหมาะปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกเป็นกลุ่ม แต่ควรตัดแต่งทรงพุ่มบ่อยๆ เพื่อให้ต้นแตกยอดอ่อนสี
แดง ใบสวยมากตื่นตา คุ้มค่าในการดูแล